STRONA GŁÓWNA

Jacek Pająk (1987) – reżyser dźwięku, filmoznawca, nauczyciel akademicki. Ukończył reżyserię dźwięku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz administrację na Politechnice Warszawskiej. Jest doktorem sztuk muzycznych z zakresu reżyserii dźwięku. Obronił drugi doktorat w Instytucie Kultury Polskiej poruszający problematykę dźwięku w polskim filmie fabularnym. Bierze udział w pracach Zespołu Badań nad Filmem działającym w Instytucie, publikując teksty naukowe i popularyzując filmoznawstwo. W kręgu jego naukowych zainteresowań znajduje się estetyka i analiza dźwięku w filmie. Jest adiunktem na Wydziale Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadzi również zajęcia z dźwięku w filmie w Warszawskiej Szkole Filmowej.

Pracuje jako sound designer i montażysta dźwięku w formach telewizyjnych i kinowych. Specjalizuje się również w nagraniach efektów dźwiękowych do filmów fabularnych  (m. in. “Dywizjon 303”, “1920 Bitwa Warszawska”, “Miasto 44, “Twój Vincent). Podczas kreowania warstwy audytywnej zwraca szczególną uwagę na formę filmu jako całości. W swojej pracy skupia się na tworzeniu wysokiej jakości dźwięku, jego związku z obrazem oraz na poszerzaniu znaczenia obrazu poprzez warstwę audytywną. Interesuje się także zagadnieniami dotyczącymi prawa autorskiego w filmie. Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Nominowany do The Golden Reel Award za efekty synchroniczne do filmu „1920 Bitwa Warszawska”. Nagrodzony The Golden Reel Award za montaż dźwięku w filmie „Powstanie Warszawskie”.