Wesele. Filmowa mandala

 

Tytuł rozdziału: „Dialektyka dźwięków. Warstwa audytywna w filmie Wesele Andrzeja Wajdy”

 

O książce:

Monografia filmu Wesele Andrzeja Wajdy przygotowana w ramach prac Zespołu Badań nad Filmem pod redakcją naukową Seweryna Kuśmierczyka (904 strony). Książka przynosi nowe, całościowe ujęcie analityczno-interpretacyjne filmu Wesele. Przedstawione zostały wieloletnie zmagania reżysera z problemem adaptacji filmowej dramatu Stanisława Wyspiańskiego wraz z analizą powstałych materiałów literackich. Kolejne rozdziały są poświęcone szczegółowym analizom scenografii, sztuki operatorskiej, kolorystyki filmu, montażu, warstwy dźwiękowej i roli muzyki, grze aktorów i pracy reżysera na planie filmu. Zostały także omówione obecne w filmie Wesele konteksty kulturowe i antropologiczne. Rozdziały dopełniają się wzajemnie dzięki zastosowaniu metody analizy antropologiczno-morfologicznej. Ukazują film jako w pełni odkrywcze i niepowtarzalne wykonanie dramatu Wyspiańskiego. Odrębny rozdział przedstawia – na podstawie dzienników Wajdy z lat 1962-1972 – przebieg związanego z Weselem procesu twórczego z punktu widzenia reżysera. Osobne rozdziały omawiają recepcję filmu w Polsce i za granicą. W tomie został także opublikowany opracowany krytycznie scenopis filmu.

 

Wesele. Filmowa mandala